Medewerking dankdienst op 3 maart 2024


Op 3 maart 2024 verleende ons koor medewerking aan de dienst, waarin werd stil gestaan bij het het 50 jarig huwelijksjubileum van Joke en Arend Bijker ( koorlid). Deze dienst werd gehouden in de gereformeerde kerk te Nijeveen.
Het koor stond onder leiding van onze dirigent Harry Koning en met orgelbegeleiding van Arjan Kroes en piano begeleiding van Harald Kooij.
De onderstaande nummers werden gezongen:
Vertrouwen, Kom maar bij mij, Neem gij mijn hand, I will praise Him, Ik zal er zijn, Een Toekomst vol van Hoop , Ich traue deiner Gnade