Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het koor. Het bestuur definieert het beleid en zorgt voor draagvlak onder de leden voor het gevoerde beleid.

Pieter Plomp

Pieter Plomp

Voorzitter

Henk Oord

Henk Oord

Secretaris

Sijbe Troelstra

Sijbe Troelstra

Penningmeester

Albert Post

Albert Post

algemeen bestuurslid

Koos van Houten

Koos van Houten

muziekcommissie

Co Nagelkerke

Co Nagelkerke

pr en website