Het koor

 

Historie

 

Het Chr. Mannenkoor Steenwijk is opgericht 6 februari 1946.
Momenteel bestaat ons koor uit ruim 70 enthousiaste leden.

Onze motivatie is om met onze liederen God in deze wereld groot te maken. De mooiste manier om mensen bij Hem te mogen brengen.
Ons repertoire bestaat uit religieus inspirerende liederen gezongen in meerdere talen, ook profane liederen ontbreken niet op ons repertoire.

Het koor geeft met regelmaat concerten, soms met bekende artiesten, zoals Jan Vayne, Vicky Brown, Josti Band, Ernst Daniël Smid, Martin Smeding en Karin Bloemen. Ook heeft ons koor opgetreden met het internationaal bekende “Crimean Chambers Choir” uit Simferolpol gelegen op de Krim Oekraïne.

Ons koor heeft een warm contact met het “Református Kórus Pesterzsébet- Központi” uit Hongarije.
In het voorjaar van 2015 heeft ons koor een bezoek gebracht aan het koor in Boedapest. In mei 2019 heeft het Hongaarse koor een tegenbezoek gebracht aan Steenwijk.

In 1996 is de eerste cd verschenen. Toen bestond het koor 50 jaar en heeft het koor uit Boedapest bij de presentatie haar medewerking verleend.

Tijdens de presentatie van de tweede cd in 2000 was als gastkoor het beroemde “Kremlin Capelle Choir” uit Moskou aanwezig.

In 2006 heeft het koor haar derde cd opgenomen, dit naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van ons koor.
Van deze cd zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen.

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het koor in 2016 is de vierde cd opgenomen met als titel “Kom Maar bij Mij”. Tijdens dit jubileumconcert was een delegatie van het zusterkoor uit Boedapest aanwezig. De eerste cd is toen uitgereikt aan de dirigent van het koor, de heer Takaró Mihály.

In het kader van het (door COVID uitgestelde) 75-jarig jubileum heeft het koor in 2022 een avondvullend concert gegeven samen met Karin Bloemen in Rabotheater De Meenthe te Steenwijk. Ook ontving het koor in dit jaar van de KCZB de gouden inlegpenning

Wij verlenen regelmatig medewerking aan kerkdiensten in Steenwijk en wijde omgeving. Ook worden er optredens verzorgd in bejaardencentra, verzorgingstehuizen en andere locaties.