Optreden/medewerking avonddienst Steenwijkerwold

Op 30 maart a.s. (Stille Zaterdag) verlenen we medewerking aan de avonddienst in de PKN kerk in Steenwijkerwold.


Plaats : Steenwijkerwold
Locatie : PKN Kerk, Oldemarktseweg 94
Parkeren : parkeerplaats rond gebouw Hoogthij of het parkeerterrein van de sportverenging naast de kerk
Vervoer : eigen vervoer
Aanwezig : 18.15 uur
Inzingen : 18.30 uur **)
Aanvang dienst : 19.30 uur
Kleding : koorkostuum, witte vlinder en wit pochet
Podium : Arend Bijker
Dirigent : Harry Koning
Organist : Arjan Kroes
Instrumenten : orgel
**) Tijdens het inzingen en na het inzingen is er GEEN KOFFIE voor partners en leden.

Na het inzingen en tijdens de dienst wordt ieder lid verzocht gepaste stilte in acht te
nemen. Dit in verband met het karakter van de dienst op Stille Zaterdag. Verdere instructies ontvangt u van de koormeester.

De liederen die we zingen:
1087 – Domine fili unigenite
389 – O Heer, Wees Met Uw Kerk (Lied 591 couplet 1,2 en 3: Koor. Couplet 4,5 en 6: allen)
238 – Heer Ik Kom Tot U
387 – He shall feed his Flock
247 – Heer, mijn hart zoekt u te vinden
384 – Een toekomst vol van Hoop
1076 – Vrede
385 – Ich Traue Deiner Gnade