Nieuwe dirigent: Harry Koning

Na een geslaagde proefdirectie heeft het Chr. Mannenkoor Steenwijk in de persoon van Harry Koning uit Warns een nieuwe dirigent gevonden!

Het is de bedoeling dat hij in februari zijn functie als dirigent zal beginnen.

Tot die tijd zal ons koor geleid worden door onze 2e dirigent Wander Mulder uit Emmeloord.