PR-commissie

PR-commissie

Deze commissie bestaat uit de leden:

Reinder Driessen (Facebook, YouTube en Website)

André de Groot

Fokke de Jong (Website)

Co Nagelkerke (namens het bestuur)