December 2023

Het jaar 2023 is bijna ten einde. We zijn het jaar begonnen onder leiding van Wander Mulder. We zijn
dankbaar dat hij heeft ingevallen. En dat hij dit nog steeds doet!
En wat maakten we een flitsende start met onze nieuwe dirigent, Harry Koning. Wat hebben we al
veel geleerd. We weten nu dat we bij een blij lied moeten kijken als de vrolijke “Hoover
stofzuigerverkoper”. En niet zingen alsof je Buisman in de koffie doet ….En zo zijn er nog veel meer
wijsheden die Harry ons leert.
Optreden
We kijken positief terug op ons optreden in Myosotis in Kampen. Het is fijn om met elkaar
kerstliederen te zingen. Iedereen vond het erg mooi!
Op Kerstavond gaan we zingen in Steenwijkerwold. We hopen dat het een feestelijke dienst wordt.
We gaan op 21 januari optreden in de Oasekerk in Drachten. Het betreft een avonddienst. De
muziekcommissie zal in overleg met de dirigent bepalen welke liederen we gaan zingen.
Zoals u weet is Arend Bijker 50 jaar getrouwd met zijn Joke. Van hen hebben wij het verzoek gekregen
om op 3 maart 2024 medewerking te verlenen aan de dankdienst voor hun huwelijksjubileum te
Nijeveen.
Het Paasoptreden in Diever komt dit jaar te vervallen. Zo komt er een einde aan de jarenlange traditie.
We gaan op zoek naar iets anders.
Op onze website kunt u de data van de optredens terugvinden.
Pr commissie.
Deze bestaat uit de volgende leden: Fokke de Jong, Reinder Driessen en André de Groot. Namens het
bestuur is Co Nagelkerke de afgevaardigde. Ze zijn al bij elkaar geweest en hebben mooie plannen
voor ons koor!
De website is vernieuwd. Leuk als u er eens een kijkje op neemt. Het wachtwoord voor het ledenportal
is: mannen75.
En wat dacht u van het nieuwe logo, het briefhoofd boven aan deze pagina? Het is een mooi ontwerp
geworden, dat voortaan boven elke brief van CMS komt te staan.
Er worden regelmatig foto’s geplaatst. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens het stamppotbuffet.
Gelet op de wet privacy zijn we verplicht te vragen of u toestemming geeft voor plaatsing van de foto’s
op de ledenportal. Wij willen alleen weten of u /en /of uw partner hier bezwaar tegen heeft. Dat kunt u
per mail aangeven bij de secretaris. Heeft u geen bezwaar dat er eens een foto geplaatst wordt, dan
hoeft u niet te reageren.

Wel en Wee
Reinder Driessen is na een zware operatie weer ontslagen uit het ziekenhuis. Hij heeft nog een lange
weg te gaan, maar is vol goede moed.
Gerard de Boer heeft lang in het ziekenhuis en revalidatiecentrum gelegen, maar is nu eindelijk weer
thuis. Hij knapt zienderogen op; iedere dag gaat het een stukje beter met hem. Hij werkt positief aan
het opbouwen van zijn conditie.
De geestelijke toestand van Watze Draijer is nog hetzelfde. Wel is daarnaast het bericht gekomen dat
zijn vrouw ernstig ziek is. Een zeer zorgwekkende situatie voor de familie Draijer.
Jan Fledderus is een tijdje afwezig geweest vanwege de ziekte van zijn vrouw. Met haar gaat het
gelukkig weer de goede kant op. Als alles goed gaat hoopt hij mee te zingen in de dienst van
Kerstnacht in Steenwijkerwold. Op 12 december jl. was Jan 55 jaar getrouwd.
Alle zieken wensen we van harte beterschap!!
Activiteitencommissie
We hebben veel positieve reacties ontvangen op het stamppotbuffet en kijken als
activiteitencommissie ( Tineke Westerbeek, Egbert Kooij, en Albert Post) terug op een geslaagde
avond met een hoge opkomst .Een heerlijk buffet, leuke onderbrekingen van het komisch duo, en niet
te vergeten de uitreiking van een erespeld aan Egbert Kooij voor zijn 40 jarig lidmaatschap.
Mochten er nog leden zijn ( of partners) die denken: ik wil best een jaartje meedraaien? Neem dan
contact op met een van ons.
Na de laatste repetitie heeft u van ons, en het bestuur als kersttraktatie een doosje kniepertjes
gekregen. Ik neem aan dat jullie de kniepertjes al geproefd hebben. Met deze actie steunen we een
goed doel, namelijk het mogelijk maken van educatieve activiteiten voor kansarme straatkinderen in
de Democratische Republiek Congo genaamd “Mikondo”.
Mikondo is een organisatie die huisvesting en scholing verzorgt voor deze straatkinderen.
Deze organisatie dragen wij als bestuur CMS een warm hart toe.
Een aardigheidje voor jullie en een handreiking naar mensen van goede wil.
En verder…
De statuten zullen vanwege wettelijke verplichting aangepast moeten worden. Het is een mooie
gelegenheid om ook andere dingen tegen het licht te houden . Jur Gelderloos zal zich hier de komende
tijd mee bezighouden, in overleg met het bestuur. Tijdens de Ledenvergadering komen we hier op
terug.
Regelmatig schiet een koorlid ons aan met de mededeling:
“Dat lied moeten we eens zingen” of
“We zouden eens een keer in ………kunnen optreden”. Dat is mooi.
Wat de liederen betreft, die kunt u natuurlijk ook altijd doorgeven aan leden van de muziekcie.
Allemaal goede suggesties, dus.
Dat vinden we best fijn.
Je kunt ook eens kijken op de site van Harry Koning: www.choirmusic4free.com of beluister deze
muziek op Youtube.
De leden zijn de ambassadeurs van het koor. Misschien dat u iemand kent van een andere kerk of
instantie buiten Steenwijk. Het zou mooi zijn dat zij vervolgens contact willen opnemen of wij met hen.
Kortom: gebruik uw netwerk! We willen graag optreden.
Vroeger verkochten we kerstbroden voor het koor. Dat is niet meer rendabel gelet op de prijs van een
brood. Als bestuur hebben ons best gedaan wat extra bij te verdienen door kerstpakketten in te
pakken. Dit is dit jaar helaas niet gelukt. Misschien heeft iemand een andere suggestie om de
activiteitenpot te spekken? Laat het weten!
Begin volgend jaar zal Harry met de afzonderlijke partijen gaan zingen, om te bezien of u nog wel bij
de juiste partij past, of dat u liever ergens anders wilt staan.

Voor het eerste keer vindt de incasso eind van januari ’24 plaats, en daarop volgend iedere maand.
Denkt u eraan om uw automatische overboeking stop te zetten vanaf 1 januari 2024?
De penningmeester zal het ook goed in de gaten houden. Dus mocht het onverhoopt toch niet goed
zijn gegaan, dan zal het teveel betaalde teruggestort worden.

Wij wensen jullie gezegende kerstdagen toe en vooral een gezond 2024!!

We beginnen weer op dinsdag 9 januari.
Namens het bestuur,
Albert Post