Chr. Mannenkoor Steenwijk ontvangt KCZB gouden legpenning

Helaas te laat met het overhandigen van de gouden legpenning 75 jarig jubileum 2021

Na een paar mailtjes heen en weer gestuurd te hebben, heb ik opnieuw een afspraak gemaakt met het Chr. Mannenkoor Steenwijk. Op de laatste repetitie voor de zomervakantie van 2022 was de meest geschikte avond om toch langs te komen.

Om half acht was de inloop met koffie en wat lekkers, want een jarige van het koor trakteerde. Om acht uur werd er gezongen onder leiding van Marco Hoorn.
Het koor werd opgericht in februari 1946, kort na de tweede wereldoorlog. Sinds 01-01-1958 lid van de KCZB.

Het 75 jarig jubileumconcert was in het najaar van 2021 geland, maar door corona werd het uiteindelijk 14 mei 2022 met medewerking van Karin Bloemen. Op de foto ziet u voorzitter,
Harm Kroes, bij de overhandiging van de KCZB gouden legpenning. Hierna werd afscheid genomen van de dirigent. Marco Hoorn is tien jaar dirigent geweest van dit mannenkoor en stapt over naar een gospelkoor in Nijkerk. Met goede woorden van de voorzitter en uiteraard een cadeautje en bloemen voor mevrouw Hoorn, werd hij uitgezwaaid.

De leden van het koor namen nog een hapje en een drankje en hun koor-vakantie kon beginnen en ik kon terug naar de caravan in Denekamp.
Marja Wijnholds, Secr. KCZB Regio Oost.